Siirry pääsisältöön

Pääsiäinen KuVilla


Erilaisia pääsiäiseen liittyviä tehtäviä, esimerkiksi laskemista, käsitteitä,  kynäharjoituksia, kuvan katsomista ja eroavaisuuksien etsimistä. Materiaalit löydät: https://drive.google.com/file/d/1_PJUKc9bB25biM3uBwFz_w96RwbsMF8I/view?usp=sharing

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Aloitustehtävät 5-vuotiaille

Aloitustehtävät 5- vuotiaille KuVilla 1. Ohjeen mukaan toimiminen 2. Nopea nimeäminen 3. Lukumäärien 1-10 yhdistäminen toisiinsa 4. Muotojen värittäminen oikealla värillä 5. Numeron yhdistäminen lukumäärään (1-5) 6. Samanlaisen löytäminen ja yhdistäminen 7. Kuvion mallintaminen 8. Kynällä seuraaminen 9. Reitin löytäminen luokse 10. Mikä riviltä puuttuu? (Sarjalainen muistin tehtävä) Tehtävien alussa palautelomakkeet ja tehtävien ratkaisut helposti saatavilla yhdestä paikkaa. Ohjeen mukaan tekeminen Tehtävä sisältää käsitteitä, värejä ja erimittaisia ohjeita  Lukumäärien yhdistäminen toisiinsa (luvut 1-10) Muotojen värittäminen oikeilla väreillä Väritä numeron mukainen lukumäärä (luvut 1-5) Samanlaisen kuvion etsiminen ja kuvioiden mallintaminen Kynätehtävät  Mieti mikä kuva puuttuu ja väritä ruutu oikealla värillä Linkki materiaaliin:  https://drive.google.com/

ESIOPETUKSEN ALKUKARTOITUS KUVILLA

Alkukartoitus KuVilla Alkukartoitus paketti on koottu kokoamalla yhteen ajatuksia siitä, mitä taitoja ja valmiuksia esiopetuksen alussa olisi hyvä tarkastella. Itse olen lomakkeissa aina kaivannut sitä, että olisi palavereissa voinut näyttää huoltajille, minkälaisia tehtävät olivat. Siksi koontilomakkeesta tuli sellainen että myös se sisältää kuvia. Palautelomakkeessa olevat kuvat sisältävät myös oikeat vastaukset tehtäviin. Alkukartoituksessa on tarkoitus tarkastella kielellisiä ja matemaattisia valmiuksia. Kielellisiä valmiuksia tarkastellaan kirjainten, ohjeiden mukaan toimimisen, käsitteiden ja nimeämisen kautta. Matemaattisia valmiuksia tarkastellaan lukujonotaitojen, numerohahmojen tunnistamisen ja matemaattisten käsitteiden näkökulmista.  Esiopetus on lyhyt aika ja on hyvä että vuoden aikana pystytään opillisesti kehittymään mahdollisimman hyvin. En siis halua puhua testistä, vaan taitojen kartuttamisesta, koska tieto auttaa kohdentamaan toimintaa tarkoituksenmukaisella t

Mikä kuvassa on hassusti -kortit?

  Olen kaivannut omaan työhön arvuutteluja, sekä erilaisia ajatteluntaitojen kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Nämä tehtävät auttavat lasta tunnistamaan asioita, jotka eivät ole totta, sekä keskustelemaan siitä, mikä sitten vastaavasti oikeasti olisi totta. Hullunkuriset kortit ajatuksella. Mukava lyhyt leikki tämäkin erilaisiin arjen tilanteisiin 😊 Linkki materiaaliin:  https://drive.google.com/file/d/1l7y84j-pqAPhtWRVTnTpkNKZ0GlMhkPP/view?usp=sharing

KuVilla: Onko totta että..

ONKO TOTTA, ETTÄ.. Materiaalia voidaan hyödyntää älylaitteella tai tulostamalla. Kortit voi tulostaa A3 -kokoisiksi, jolloin niistä tulee suuremmat ja pienemmille lapsille sopivammat. Tarkoituksena on kuvan kautta pohtia, onko kuvasta esitetty väittämä totta. Kuvat voi leikata erikseen tai käyttää kuva-alustana. Voi myös käyttää kokonaisena alustana, jolloin lapsi/lapset voivat ensin etsiä kuvan, jota väittämä koskee. Linkki materiaaliin:  https://drive.google.com/file/d/12gEYREKy6lmaevoAbJctCWb6IC22BHkx/view?usp=drivesdk ONKO TOTTA, ETTÄ... KÄSITTEET Linkki materiaaliin:  https://drive.google.com/file/d/1EK2EiMxUhZVaewwbMG-HWQtL0E5YmKbv/view?usp=sharing ONKO TOTTA, ETTÄ... VÄRIT Linkki materiaaliin:  https://drive.google.com/file/d/1kJBI1ZmoIHG3PnhBOhh16S084t6gTY8w/view?usp=sharing ONKO OIKEASTI TOTTA, ETTÄ.. Aiemmissa kuvissa pohdittiin käsillä olevaa kuvaa ja sitä onko väite totta. Seuraavassa materiaalissa kysytään onko oikeasti totta, että. Väittämien kautta voidaan lasten kanssa

Kuukaudet KuVilla

Kuukaudet KuVilla -materiaalipakettiin on koottu kaikki kuukaudet erillisinä A4-kokoisina alustoina. Kuukaudet kuva-alustoihin haluttiin kuvin merkitä jotakin tunnusomaista jokaisesta kuukaudesta, kyseisen kuukauden viittoma, päivien määrä, sekä mahdolliset liputuspäivät tai muut juhlapyhät. Liputuspäivien merkitsemisessä pyrittiin siihen, että säännöllisinä pysyvät merkittiin myös ympyrällä kalenteripäivien kohdalle.  Linkki materiaaliin:  https://drive.google.com/file/d/10kBm_7RyZhmfNGnEK-Wts8NHctag-UY0/view?usp=sharing